1995

 

 

Titel
Nog één nacht slapen? Vijftig jaar bevrijding.
Uitgave
SUN/ Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945, Amsterdam 34 pp.

 
 

 

1996

 

 

Titel
Arnold Schönbergs Ein Überlebender aus Warschau als Vollendung der Orphischen Klage. Zeit und Gestalt des Schrecklichen in der Musik
In
Das Aufgesprengte Kontinuum: über die Geschichtsfähigkeit der Musik. Studien zur Wertungsforschung 30, p.129-147. Institut für Wertungsforschung und Kritische Musikaesthetik, Graz.
Uitgave
Universal Edition Wien.

Titel
Shoah. Le chef d’oeuvre de l’actualité éternelle/ Shoah, meesterwerk van het eeuwige heden
In
Verzetsprijs voor Claude Lanzmann.
SUN/Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945, Amsterdam

 
 

 

1997

 

 

Titel
Bemerkungen zu Paul Celan's Todesfuge.
In
Ester, Hans en Mulder, Etty (Eds.), Fliessende Übergänge. Historische und theoretische Studien zu Musik und Literatur. (Duitse Kroniek, 47, pp. 89-99).
Uitgave
Rodopi. Amsterdam-Atlanta.

 
 

 

1999

 

 

Titel
S. Minco: Begenadigd tot levenslang. Untermassfeld, Mauthausen, Auschwitz, Dachau. (red.)
Uitgave
Uitgeverij SUN/ Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945
Nijmegen 203 pp.

 
 

 

1999–2005

 

 

Titel
Holocaust Nederland Kunst
Project
Stichting Kunstenaarsverzet ism Radboud Universiteit Nijmegen Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Ministerie van VWS.
Projectleiding.

 
 

 

2000

 

 

Titel
De schoonheid heeft haar gezicht verbrand.
Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Gelegenheid
Inleiding bij de opening van de tentoonstelling 'De Oorlog Verbeeld'.
30-05-2000 Lezing

 
 

 

2001

 

Titel
Fuga uit Buchenwald; Marguerite Duras/Robert Antelme
Inleiding
Etty Mulder Uitgave
SUN/Stichting Kunstenaarsverzet 1942–1945, Nijmegen 95 pp.

 

Titel
De Menselijke soort
Vertaling van Robert Antelme door Paul Huigsloot: L’Espèce Humaine (Ed. Gallimard, Parijs 1946)
Uitgave
SUN/Stichting Kunstenaarsverzet 1942–1945, Nijmegen 318 pp.

 

 

 

 

Titel
Orpheus on his way to the gas chambers. Music in the nazi death camps.
Amsterdam Sonesta Koepel
Gelegenheid
The Amsterdam conference on remembrance,
02-05-2001 Lezing.
Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research.

 

 
 

2000–2003

 
 

Titel
Shoah kinderen en Holocausteducatie
Stichting Kunstenaarsverzet 1942–1945, Radboud Unversiteit Nijmegen, Nationaal Monument Kamp Vught en VSB-Fonds.
Projectleiding
Etty Mulder

 
 

 

2003

 

 

Titel
Colette Brunschwig en andere transposities van de poëzie van Paul Celan/ Colette Brunschwig et autres résonances autour de l’oeuvre poétique de Paul Celan (Ed.)
Tweetalige uitgave
Nijmegen University Press 77 pp.
Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 in samenwerking met de Kunstcommissie van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Titel
Psalm, Engführung, muzikale iconen/ Psaume, Engführung
In
Colette Brunschwig Brunschwig et autres résonances autour de l’oeuvre poétique de Paul Celan pp. 46-55.
Uitgave
Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945/Nijmegen University Press.

Titel
Orpheus en Ahasverus; een foto in Jacob Pressers geschrift Ondergang.
Onderzoeksrapportage Radboud Universiteit Nijmegen/ Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945.

 
 

 

2004

 

 

Titel
Shoah, een eredoctoraat voor Claude Lanzmann.
In
Auschwitz Bulletin, 48(4).

 
 

 

2005

 

 

Titel
Voices of the heart of the darkness.
Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 in samenwerking met UVA: prof.dr. Frank van Vree.
Gelegenheid
Symposium t.g.v. de erepromotie van Claude Lanzmann, Universiteit van Amsterdam, 11-12 januari 2005. Organisatie.

Titel
Charlotte Salomon.
Studiecentrum Soeterbeeck.
Gelegenheid
Programma Artists against destruction: Triagularity: Friedl Dicker Brandeis, Etty Hillesum, Charlotte Salomon.
Radboud Universiteit Nijmegen 28 januari. Lezing.

Titel
Friedl Dicker Brandeis; Theresienstadt.
Programma t.g.v. de zestigjarige bevrijding van Auschwitz door Elena Makarova (Jerusalem). Organisatie Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 i.s.m. Duitslandstudies en Heyendaal Instituut, programma Artists against destruction.
Plaats
Aula Radboud Universiteit Nijmegen, 27 januari 2005.

Titel
One day with Erna Furman.
Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 en Heyendaal Instituut, onderzoeksprogramma Artists against destruction.

 
 

 

2007

 

Titel
Ways of growing up. Erna Furman 1926–2002. (Theresienstadt)
Elena Makarova and Etty Mulder (Ed)
Uitgave
Stichting Kunstenaarsverzet 1942–1945 en Veenman Publishers, Rotterdam 221 pp., met CD-ROM
Download pdf

 
 

Titel
Een foto in Pressers 'Ondergang'
In
De noodzaak van illusie.Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig ambtsjubileum van Etty Mulder aan de Radboud Universiteit Nijmegen en het zestigjarig bestaan van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945. Fotografie/vormgeving/lay out: Leo de Bruin.
Uitgave
Stichting Kunstenaarsverzet 1942–1945 en Veenman Publishers, Rotterdam

 
 

 

2009

 

 

Titel
Trauma en narratief in Nederland en Zuid-Afrika.
Openingslezing
Gelegenheid
Conferentie 15 mei Afdeling Algemene Cultuurwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen.

Titel
The memory of the shoah in the intercultural World.
Organisatie Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 in samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen, Yad Vashem Jeruzalem en Ministerie van VWS.
Gelegenheid
Internationale Conferentie 13 en 14 oktober
Plaats
Internationale School voor de Wijsbegeerte, Leusden.

 
 

 

2010

 

 

Titel
The need for intergenerational illusions.
Gelegenheid
Conferentie Trauma and Remembrance: See under love.
van David Grossman. Instituut voor Religiestudies
Radboud Universiteit Nijmegen. Soeterbeeckprogramma
Plaats
Studiecentrum Soeterbeeck. Lezing.

 
 

 

2011

 

Titel
The cry of Momik; representations of the third generation
In
David Grossmans roman See under love, Tel Aviv 1986; Zie liefde, Amsterdam 2007
Presentation
Essay
Subject
Working through of traumatic events in the child holocaust survivors
www.nvpa.nl
www.forward.com/articles/111993
www.gesher-theatre.co.il/
www.cossee.com
Download pdf

 
     

Titel
Alma Rosé: Wien 1906–1944
Violinist and director of the women's orchestra Auschwitz-Birkenau
Research topic
Music in the nazi death camps
holocaustmusic.ort.org

 

 
 

 

2012

 

Titel
Woordeloos tot verhaal; Trauma en narratief in Nederlands en Afrikaans
Uitgave
Sun Press, Kaapstad
Verloren, Hilversum
Redactie
Hans Ester, Chris van der Merwe, Etty Mulder
Eigen hoofdstukken
De aanhoudende tijd; het ethisch appel van de Holocaust
Land van herkomst; Boven Digoel en Jodensavanne; trauma's zonder herkomst
David Grossmans Momik. Een literair meesterwerk en het syndroom van de tweede generatie Holocaustslachtoffers in Israel

Woordeloos tot verhaal is in menig opzicht een baanbrekend werk. Het brengt 24 onderzoekers uit verschillende disciplines bij elkaar om vanuit een scala van perspectieven helderheid te verschaffen over het trauma als centraal gegeven in de menselijke samenleving. Nieuw is tevens de samenwerking tussen Afrikaanstalige en Nederlandstalige auteurs. Zij hebben elkaar gevonden vanuit een gemeenschappelijke belangstelling en werden gestimuleerd door de verwantschap tussen hun talen.

www.verloren.nl
Download pdf inhoud en auteurs

 
 

 

2015

 

 

Lezing
Charlotte Salomon

Lezing over leven en werk van de kunstenares Charlotte Salomon, mede naar aanleiding van de film Charlotte van Frans Weisz (scenario: Judith Herzberg).

Download pdf