Stichting psychoanalyse en cultuur
www.stichtingpsychoanalyseencultuur.eu

Tijdschrift voor Psychoanalyse & haar toepassingen
www.tijdschriftvoorpsychoanalyse.nl

Nederlandse Psychoanalytische Vereniging
www.npav.nl

International Psychoanalytical Association
ipa.world

Stichting Filosofie Oost-West
www.filosofie-oostwest.nl

Internationale school voor wijsbegeerte
www.isvw.nl