1978

 

 

Titel
Guillaume de Machaut, een grensbewoner. Samenhang van allegorie en muziek bij een laat-middeleeuws dichter-componist.
Dissertatie Rijksuniversiteit Utrecht.
Uitgave
Amsterdam, Stichting Musicater. 163 pp.

 
 

 

1983

 

 

Titel
Muziek, Ethos, Kosmos. Een kanttekening bij de musicologie als wetenschappelijke traditie.
Rede bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Muziekwetenschap aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.
Uitgave
AMBO/Baarn. 24 pp.

 
 

 

1985

 

 

Titel
Muziek in spiegelbeeld. Essays over muziekfilosofie en dieptepsychologie.
Uitgave
AMBO/Baarn. 111 pp.

 
 

 

1989

 

 

Titel
Cursusprogramma Muziekwetenschappen Open Universiteit.
Eindredactie.
Leerstofgebied Cultuurwetenschappen.
Uitgave
Open Universiteit, Heerlen. 7 delen.

 
 

 

1990

 

 

Titel
Terugstrevend naar Ginds. De wereld van Hélène Nolthenius.
Feestbundel tgv de 70e verjaardag van HN. Redactie Etty Mulder.
Samenstelling Etty Mulder en Pieter Jan Mol.
Uitgave
SUN, Nijmegen 287 pp.

 
 

 

1995

 

 

Titel
Wort, Bild, Gedanke. Zu Schönbergs Moses und Aron.
In
Kolleritsch, O. (Ed.), Vom Neuwerden des Alten. Über den Botschaftscharakter des Musikalischen Theaters.
Studien zur Wertungsforschung 29, pp. 63-79.
Uitgave
Universal Edition Wien.

Titel
Mozart jenseits der Aufklärung. Zur Entwicklung der musikalischen Subjektivität.
In
Czáky, M. en Pass, W. (Ed.), Europa im Zeitalter Mozarts.
Schriften des Oesterreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18 J, 5, pp. 179-185.
Uitgave
Böhlau Verlag Wien-Köln-Weimar.

 
 

 

1996

 

 

Titel
Arnold Schönbergs Ein Überlebender aus Warschau als Vollendung der Orphischen Klage. Zeit und Gestalt des Schrecklichen in der Musik.
In
Kollertisch, O.(Ed.): Das Aufgesprengte Kontinuum: Über die Geschichtsfähigkeit der Musik.
Studien zur Wertungsforschung, 31, pp.129-147.
Uitgave
Universal Edition Wien.

 
 

 

1997

 

 

Titel
Rite and Reality in Stravinsky's dance of sacrifice. Le Sacre du Printemps and the bounds of the imagination.
In
Etnofoor , Antropologisch tijdschrift 10, 1-2, p. 82-90.
Uitgave
Antropologisch Centrum 't Spinhuis, Amsterdam.

Titel
Adorno und die Musik. Erster Exkurs: Mozart jenseits der Aufklärung. Zur Entwicklung der musikalischen Subjektivität.
In
Ester, Hans en Mulder, Etty (Ed.), Fliessende Übergänge. Historische und theoretische Studien zu Musik und Literatur. Duitse Kroniek, 47, pp. 241-248.
Uitgave
Rodopi/Amsterdam-Atlanta.

 
 

 

2000

 
 

Titel
Darstellung und Repräsentation der Konzertarien. Fragen zur Mehrstimmigkeit der Gattung.
In
Küstner, Konrad & Föhrenbach, Elisabeth (Ed.), Mozartjahrbuch 2000 des Zentralinstitutes für Mozartforschung der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg. pp. 146-168.
Uitgave
Bärenreiter Verlag. Kassel/Wien.
Download pdf

 

 

2003

 

Titel
Psalm, Engführung, muzikale iconen/ Psaume, ührung et autres résonances autour de l’oeuvre poétique de Paul Celan. pp. 46-55.
In
Colette Brunschwig en andere transposities van de poëzie van Paul Celan/Colette Brunschwig et autres résonances autour de l’oeuvre poétique de Paul Celan.
Tweetalige uitgave
Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 en Nijmegen University Press, 77 pp.

 

Marius Flothuis †
Titel
Mijlpalen en keerpunten in de muziek van de twintigste eeuw.
Redactie
Etty Mulder en Lucie Flothuis
Uitgave
Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 en Nijmegen University Press
postume uitgave 60 pp.
Download pdf

 
 

 

 

Titel
Nachtmuziek of de geschiedenissen van Florian
in memoriam Marius Flothuis
Uitgave
Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 en Nijmegen University Press, 28 pp. Download pdf

 
 

 

2005

 

 

Titel
Helene Nolthenius en de nieuwe historiografie.
Gelegenheid
Jubileumlezing t.g.v. 75 jaar Muziekwetenschap in Nederland.
Plaats
Universiteit Utrecht, 14 november, Instituut voor Muziekwetenschap.

 
 

 

2005–2008

 

Titel
Explosante Fixe
A dynamic colour imagery for a composition by Pierre Boulez by Peter Struycken.
Commissioned by Foundation Pierre Boulez in collaboration with Etty Mulder and Ton Hartsuiker.
Holland Festival, Muziekgebouw aan het IJ 2005
Groninger Museum 2006–2007–2008
Download pdf artikelen
Download pdf abstract
Download pdf opening speech 2007

 
 

 

2007

 

Titel
Johann Sebastian Bachs Die Kunst der Fuge als woordconstruct bij Marguerite Duras en Paul Celan. Muzikale vormprincipes in literaire tekst.
Gelegenheid
Rede uitgesproken bij het afscheid als hoogleraar in de Muziekwetenschap en Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen op 4 juli 2007.
De monumentale Kunst der Fuge van Johann Sebastian Bach (1750) is een complexe verzamelcompositie van circa twintig muziekstukken. In haar afscheidsrede geeft Etty Mulder voorbeelden van fugatische structuren, omkering, spiegeling, verdichting in literaire teksten van Marguerite Duras en Paul Celan. Opvallend is hoe deze auteurs, die beiden de Hitlervervolging doormaakten, allebei een rol verleenden aan fugatische constructieprincipes in hun literaire scheppingsproces.
Uitgave
Radboud Universiteit Nijmegen
Download pdf

 

 

 

Titel
Feestrede door prof. dr. A.H. (Anneke) Neijt-Kappen
Gelegenheid
Uitgesproken bij het afscheid als hoogleraar in de Muziekwetenschap en Algemene Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen op 4 juli 2007.
Download pdf

Etty Mulder door Bep Rietveld, acryl/masonite 105x81cm, november 1985

 

 

Titel
De noodzaak van illusie
Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig ambtsjubileum van Etty Mulder aan de Radboud Universiteit Nijmegen en het zestigjarig bestaan van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945.
Fotografie/vormgeving/lay out: Leo de Bruin
Uitgave
Stichting Kunstenaarverzet 1942-1945, Veenman Publishers Rotterdam
Hierin
De noodzaak van illusie: Een gedicht in J. Pressers Ondergang
Orpheus on his way to the gaschamber; Music in the nazi death camps
Download pdf

 

 
 

 

2009

 

Titel
Rede en vervoering, Helene Nolthenius 1920–2000, biografie
In Rede en vervoering schetst Etty Mulder de plaats die Nolthenius innam binnen een erudiete Nederlandse elite, die stand hield totdat de universiteit definitief in de greep raakte van 'kennisproductie'. In deze elite, wortelend in de voorloorlogse tijd, voelde zij zich als vrouwelijk geleerde eenzaam, terwijl ze een flamboyante indruk maakte. Zij zocht een verheven wereld 'weg van hier', maar wist zich getemperd door de rationaliteit die ze zichzelf oplegde.
Uitgave
Uitgeverij Vantilt Nijmegen, 320 pp.
www.vantilt.nl
Download pdf

 
 

 

 

Titel
Muziek tussen hemel en aarde. De wereld van het Gregoriaans
Helene Nolthenius
Oorspronkelijk uitgegeven in 1981 bij Querido Amsterdam.
Herzien en voorzien van een inleiding en nieuwe biografie door Etty Mulder.
Heruitgave
Vantilt, Nijmegen
©Etty Mulder inleiding, bibliografie
Uitgeverij Vantilt Nijmegen, 215 pp.
www.vantilt.nl
Download pdf

 

 
 

2010

 

 

Titel
Muziek en filosofie in de vroege middeleeuwen.
Gelegenheid
Studiedag Stichting Filosofie Oost-West. In samenwerking met prof. dr. Ilse Bulhof.
Utrecht 23.01.

 
 

 

2010–2012

 

Titel
Boulezschriften 1, 2, 3, 4
Productie
Boulez in vertaling, Stichting Pierre Boulez, Amsterdam
Stichter van de reeks: Etty Mulder
Eindredactie: Truus de Leur
Stichting Pierre Boulez richt met de Boulezschriften aandacht op de hoedanigheid van de maestro als theoretisch essayistisch schrijver over muziek.

Op 17 juni 2010 presenteerde de Stichting Pierre Boulez in het Muziekgebouw aan het IJ te Amsterdam aflevering 3 in de reeks Boulez in vertaling. Deze aflevering van het muziektheoretisch werk van de maestro was gewijd aan Franse componisten. De 85-jarige componist en dirigent Pierre Boulez nam het eerste exemplaar in ontvangst.
Holland Festival-concert: Ensemble Intercontemporain; Boulez-Uchida-Tetzlaff.

Uitgave
2005: over Bach, Debussy, Mahler en Char
2007: bij wijze van poëtica
2010: over Franse componisten
2012: bij wijze van technologie
Veenman Publishers Rotterdam (1 en 2)
In de Walvis / Boekhandel Roelants Nijmegen (3 en 4)
www.roelants.nl

 

 
 

2010–2016

 

 

Titel
Weblog Etty Mulder

Vanaf januari 2010 hield Etty Mulder naast haar eigen website een weblog bij als platform voor nieuwe teksten, in zekere zin een voortzetting van haar eerdere werk als columnist.

Het weblog omvat een mozaïek aan polemische teksten, protesten tegen culturele kaalslag als gevolg van politieke beslissingen, uitwisselingen over muziek en kunst, aankondigingen van evenementen, en overpeinzingen bij actuele gebeurtenissen in de wereld van kunst en cultuur. De laatste teksten, uit januari 2016, behelzen het overlijden van Pierre Boulez.

ettymulder.blogspot.com
Download de gebundelde blogteksten als pdf

 
 

 

2011

 

Introductie
Boulez dirigeert Pli selon pli in Amsterdam

24 september 2011
Ensemble Intercontemporain
Het Concertgebouw Amsterdam

Het is kenmerkend voor de grote kunstwerken van het modernisme, waar het oeuvre van Pierre Boulez (1925) op aansluit, dat zij hun eigen ontstaansgeschiedenis thematiseren en het creatieve proces als zodanig aan de orde stellen.

Zodra in de eerste helft van de twintigste eeuw de overgeleverde algemeen geldende constructieprincipes in verval zijn geraakt, ontleent het kunstwerk zijn waarde deels aan de unieke existentiële vraag of het bestaansrecht heeft. Is deze ongekende schepping aanvaardbaar? Is deze nieuwheid acceptabel?

Men ondergaat die vraag in de werken van Stravinsky en Schönberg, - zij geldt vervolgens voor de grote vocale werken van Boulez, in het bijzonder voor Pli selon pli (plooi voor plooi).

 

Pli selon pli (Portrait de Mallarmé) voor sopraan en orkest (1957-1962)
Muziek: Pierre Boulez
Tekst: Stéphane Mallarmé
Oorspronkelijke taal: Frans
Delen: Don, Improvisation I – III, Tombeau

Download pdf en lees verder

 

 

 

Foto's
Pli selon pli in Parijs

Repetities en uitvoering van Pli selon pli in Parijs: Pierre Boulez en zangeres Barbara Hannigan met het Lucerne Festival Academy Festival.
Paris Salle Pleyel, 27 09 2011.

 

 
 

2012

 
 

Hoge Franse onderscheiding voor Etty Mulder
31 januari 2012

Etty Mulder ontvangt onderscheiding uit handen van de ambassadeur van Frankrijk. Copyright foto: Ambassade de France aux Pays-Bas - Emy Cottet-Dumoulin.

(Foto: Ambassade de France aux Pays-Bas – Emy Cottet-Dumoulin)

Musicologe, cultuurhistorica en auteur Etty Mulder, voormalig hoogleraar musicologie en algemene cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen, ontving dinsdag 31 januari de hoge Franse onderscheiding Chevalier dans L'Ordre des Arts et des Lettres uit handen van de Franse Ambassadeur Pierre Ménat, in zijn residentie in Den Haag.

Chevalier dans L'Ordre des Arts et des Lettres is een bijzonder eervolle onderscheiding, ingesteld in 1957 als blijk van waardering voor wie binnen en buiten Frankrijk belangrijk werk heeft verricht op het terrein van de letteren en kunsten.

Etty Mulder was van 1982 tot 2007 hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Daarnaast was ze ondermeer bestuurslid van de Stichting Praemium Erasmianum (1984 tot 1992), voorzitter en coördinator van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942–1945 (sinds 1987), en voorzitter van de Stichting Pierre Boulez (sinds 2000) die onder meer vertalingen uitbrengt van het muziektheoretische werk van deze componist.

Etty Mulder was de biograaf van Hildegard von Bingen en Helene Nolthenius.

Download pdf:
toespraak van de ambassadeur (Frans en Nederlands)

Download pdf:
dankwoord van Etty Mulder (Frans en Nederlands)

 

 
 

2013

 

Lezing
The ideology of Wagner's stage; Adorno, Boulez; antisemitism

26 september 2013
Wagner Academie
Theater aan de Parade, 's-Hertogenbosch

Kritische bijdrage aan het Wagner-jaar, Stichting Pierre Boulez

Download pdf

 
 

 

2015

 
Omslag Het vruchtbare land

Titel
Het vruchtbare land; the fertile land
Publicatie in twee taaledities: Engels en Nederlands
Ter gelegenheid van de 90ste verjaardag van Pierre Boulez

In 1929 maakt Paul Klee een reis naar Egypte, de Vallei der Koningen. Op de rand van de westoever van de Nijl, hoog boven 'het vruchtbare land' legt hij zijn indrukken vast in twee aquarellen.

Deze aquarellen worden door Pierre Boulez als zielsverwante toonkunstenaar geïnterpreteerd als een ook door hemzelf (in Structures) neergelegde crisis van dreigende vruchteloosleid, verdorring. De 'woestijn' in creatieve zin, met 'op de rand' (ad marginem) slechts één, zoals blijkt voor beide kunstenaars gemeenschappelijke creatieve uitweg naar een 'vruchtbaar stroomgebied'. De centrale term voor de impasse waaraan beiden zich ontworstelen is: tabula rasa

Hier spelen technische procédés in beeldende kunst en muziek een rol, die Boulez, als theoretisch en essayistisch auteur over [ook eigen] muziek op fascinerende wijze met elkaar in verbinding brengt. Visuele en auditieve waarneming en de analogie daartussen worden in het ontraadselingproces gethematiseerd (synesthesie).

Van centrale betekenis zijn de theorie van Anton Ehrenzweig betreffende het poëmagogische kunstwerk (het werk dat zijn eigen bestaansmogelijkheid thematiseert) alsook Christopher Bollas' theorie van the transformational object: het werk dat zich voegt al naar gelang de maker/kijker/luisteraar op de ervaring anticipeert.


sounds, images, words

"About inner desert,
and the exuberant inner bloom
that Klee transferred on his canvases from Egypt,
the Nile, from the Valley of Kings.
And about Boulez' own contemplations
on the creative process:
both of them wrote theories of music,
theories of art.

creation

Most of all I was struck
by the constant alternation
of desert and bloom,
the myths that raise this synchronicity
of creation and downfall,
existential fear,
production and death."

fertility

 

Engelse vertaling: Eva Pelgrom

Verspreiding:
bol.com
www.roelants.nl
www.stichtingpierreboulez.nl

www.paulkleezentrum.ch

Download flyer als pdf
Download pdf sample pages The fertile land

Download pdf concept/inventaris
Download pdf tekstfragmenten
Download pdf matrix Structures
Download pdf J.G. Frazer over Osiris

 

 

 

Boekbespreking
Bespreking van Het vruchtbare land
Op
Website Opus Klassiek, juni 2015

Maarten Brandt bespreekt Het vruchtbare land – Pierre Boulez Paul Klee Zielsverwantschap op de website van Opus Klassiek:

"Het vruchtbare land – het zwaartepunt van deze publicatie wat Mulders Boulez-vertalingen betreft – is een van de grootste essays die Boulez ooit het licht deed zien en heeft vooral zijn bewondering voor het werk en meer in het bijzonder de pedagogie van Paul Klee tot onderwerp. […] Eenvoud en complexiteit liggen in dit grandioze essay op een steenworp afstand."

"Mulders vertaling is muzikaal, muzisch en poëtisch en voert daarom de geïnteresseerde lezer op een voorbeeldige wijze in de fascinerende en pionierende erudiete denkwereld van een 20ste en 21ste eeuwse componist en duizendkunstenaar die als nauwelijks een ander van zijn generatie qua puurheid, diepgang, kwaliteit en veelzijdigheid met het niveau van de allergrootste kunstenaars en toondichters ooit – een Da Vinci, Bach, Goethe, Beethoven, Wagner en Debussy niet uitgezonderd – kan worden vergeleken."

 

Book review by Maarten Brandt also available in English:

Boulez and the regained liberation of exuberance
Musical, artistic and poetic introductions to The Fertile Land

"The Fertile Land – the core of this publication as regards Mulder's Boulez-translations – is one of the greatest essays Boulez ever produced, and it centres especially on his admiration for the work and more particularly the teachings of Paul Klee. […] Simplicity and complexity are only yards away in this magnificent essay."

"Mulder's translation is musical, artistic and poetic, and it therefore introduces the interested reader in an exemplary way to the fascinating and pioneering erudite thoughts of a 20th and 21st century composer and polymath, who unlike any of his contemporaries can be compared to the greatest artists and composers of all times – in purity, profundity, quality, versatility – not excluding Da Vinci, Bach, Goethe, Beethoven, Wagner or Debussy."

 

Volledige bespreking op de website

Download pdf review in English