1985

 

 

Titel
Muziek in spiegelbeeld. Essays over muziekfilosofie en dieptepsychologie.
Uitgave
AMBO. Baarn. 111 pp.

 
 

 

1987

 

 

Titel
Freud en Orpheus, of hoe het woord de muziek verdrong.
Uitgave
HES publishers Utrecht. 91 pp.

 
 

 

1992

 

 

Titel
Woord, beeld, gedachte. Over Schönbergs Moses und Aron.
In
Psychoanalyse en Muziek; psychoanalyse en cultuur. Red. Joost Baneke, pp.11-25.
Uitgave
Rodopi Amsterdam/Atlanta.

 
 

 

1994

 

 

Titel
De zang van vogelvrouwen. Psychoanalytische verkenningen in Mythe en Muziek.
Uitgave
Plantage Leiden 134 pp.

Titel
Gustav Mahler, eine Musikalische Physiognomie. Gedachten bij Adorno's Mahler-studie.
Uitgave
Leusden, Internationale School voor de Wijsbegeerte. 23-08-1994. Lezing.

 
 

 

1996

 

 

Titel
Traumarbeit en muzikale structuur. Bach's Kunst der Fuge als primair proces.
In
Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse, 11(2), pp. 12-24.

Titel
Sophia, Sapientia, Ecclesia. Female archetypes in the work of Hildegard von Bingen (1098-1179).
University of Kalamazoo. USA.
Lezing.

 
 

 

1997

 

 

Titel
Adorno und die Musik. Erster Exkurs: Mozart jenseits der Aufklärung. Zur Entwicklung der musikalischen Subjektivität.
In
Ester, Hans en Mulder, Etty (Ed.), Fliessende Übergänge. Historische und theoretische Studien zu Musik und Literatur. (Duitse Kroniek, 47 ,pp. 241-248).
Uitgave
Rodopi. Amsterdam/Atlanta.

Titel
Adorno und die Musik. Zweiter Exkurs: Einige Bemerkungen zu Adorno's Theorie der Materialbeherrschung vor dem Hintergrund des Begriffs 'Dekonstruktion'; Gustav Mahler, Arvo Pärt und die Reprise.
In
Ester, Hans en Mulder, Etty (Ed.), Fliessende Übergänge. Historische und theoretische Studien zu Musik und Literatur. Duitse Kroniek, 47,pp. 248-253.
Uitgave
Rodopi/ Amsterdam-Atlanta.

 
 

 

1998

 

 

Titel
Hildegard von Bingen 1098-1179. Congres t.g.v. de 900e geboortedag
Aula Katholieke Universiteit Nijmegen 28-03-1998 Stichting Hildegard von Bingen. Organisatie

Titel
Psychoanalyse en visioen. Wetenschapstheoretische vragen bij het oeuvre van Hildegard von Bingen.
Congres KUN Nijmegen, 28.03. Lezing.

Titel
Die Kunst der Fuge als primair proces.
Plaats
Internationale School voor Wijsbegeerte Leusden.
23-08-1998 Lezing.

 
 

 

1999

 

Titel
Op zoek naar Eurydice. Over psychoanalyse en kunst.
Uitgave
Boom Amsterdam, 151 pp.
www.boom.nl

Titel
Biografie, creativiteit, visioen; een psychoanalytische benadering.
In
Mulder, Etty (Ed.), Toen verscheen mij een wonderbaarlijke cirkel. Bijdragen bij de 900e geboortedag van Hildegard von Bingen. (pp. 81-91).
Uitgave
Nijmegen University Press.

Titel
Psychoanalyse en Universiteit.
Symposiumverslag v.d. Gelderse Vereniging voor Psychoanalytici, aula KUN, 25 september 1999.
Uitgave
Tijdschrift voor Psychoanalyse, 5(4), pp. 234-236.

Titel
Over psychoanalyse en kunst.
Gelegenheid
symposium in samenwerking met de Faculteit der letteren van de KUN en de Stichting Psychoanalyse en Cultuur 23-04.

 
 

 

2000

 

 

Titel
Psychoanalyse en humaniora.
In
Mededelingenblad Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse, 15(4), pp.105-114.

 
 

 

2001

 

 

Titel
Kierkegaard over Mozarts Don Giovanni.
Plaats
Felix Meritis Amsterdam, bij de presentatie van de Nederlandse vertaling van S. Kierkaards 'Enten/Eller'. 20-04. Lezing.

 
 

 

2002

 
 

Titel
Verkeren met Antigone
In
Verbeeldingen van de ander; over literatuur, filosofie en religie. Red. Bart Philipsen, Ria van den Brandt en Elianne Muller (pp.125-133). Heyendaal Instituut Nijmegen.
Uitgave
Uitgeverij Damon Budel.
Download pdf

 
 

 

2005

 

 

Titel
Helene Nolthenius en de nieuwe historiografie.
Universiteit Utrecht, Jubileumlezing
Gelegenheid
75 jaar Muziekwetenschap in Nederland. Instituut voor Muziekwetenschap. pp.14 -11.

 

 
 

2006

 
 

Titel
Psychoanalyse en biografie.
In
Psychoanalyse anno nu. Uitgebracht t.g.v. Freud-Festival 2006. Red. Annelies Verheugt-Pleiter, pp.185-197.
Uitgave
Uitgeverij van Gorcum Assen
www.psychoanalytischinstituut.nl
www.tijdstroom.nl

 
 

 

2008

 
 

Titel
Muziek en psychoanalyse, onderschatte thematiek.
In
Tijdschrift voor Psychoanalyse pp.178-191.
www.stichtingpsychoanalyseencultuur.eu
www.tvpa.nl
Download pdf

 
 

 

2009

 
 

Titel
Het behoud van culturele waarden in de psychoanalyse.
Gelegenheid
Jaarvergadering Nederlands Psychoanalytisch Genootschap. Rosarium Doorn.
13.06. Jaarlezing
www.npg-utrecht.nl

 
 

 

2010

 
 

Titel
Muziek en filosofie in de vroege middeleeuwen.
Gelegenheid
Studiedag Stichting Filosofie Oost West. In samenwerking met prof. dr. Ilse Bulhof
23.01. Utrecht
www.filosofie-oostwest.nl

 
 

 

2011

 

Titel
Psychoanalyse, muziek
In
Handboek Psychodynamiek, redactie Antoine Mooij. Hoofdstuk 56.
Over problemen bij psychoanalytische interpretaties van muziek en muziek- en kunstwetenschappelijke verwerking van psychoanalytische theorieën.
Uitgave
De Tijdstroom, Utrecht 2011
www.tijdstroom.nl

Download pdf

 

 

Titel
De Sirenen zwegen
Psychoanalyse, mythe en kunst
Essay (paperback) 84 pp.
Reeks
Oratio
Uitgave
Uitgeverij Sjibbolet, Amsterdam
www.uitgeverijsjibbolet.nl
ISBN: 9789491110016

Freud treedt als eerste denker welbewust in de mythische conventie van de afdaling in de onderwereld. Zijn motto in De droomduiding luidt dat hij de onderwereld in beroering gaat brengen. 

De kunstzinnige concepten uit de westerse cultuurgeschiedenis zullen zonder psychoanalytische hermeneutiek na dit voornemen van Freud niet langer ontraadseld kunnen worden. Met het historische moment waarop Freud te Rome door Michelangelo's Mozes wordt overweldigd, begint het moderne denken over kunst. Het mozaïsche  beeldverbod beheerst niet slechts de religie maar ook de kunstgeschiedenis van het Westen tot en met het choreografische offer van Stravinsky en het filmische meesterwerk Het offer van Andrej Tarkovski. 

Wie zich blootstelt aan de zang van de Sirenen zal verzwolgen worden. Hun zang belichaamt 'alles wat men kan weten' over de oorlog – de Trojaanse oorlog wel te verstaan.

 
 

Boekbespreking
Tegen de achtergrond van mythen; bespreking De Sirenen zwegen
In
Tijdschrift De uil van Minerva, april 2011

Jacques de Visscher bespreekt De Sirenen zwegen in het tijdschrift De Uil van Minerva:

"In een tijd waarin de kunst nog zelden aanleiding geeft tot schoonheidservaring, wil dit essay van Etty Mulder de "spankracht aanduiden van een narratief dat de plaats van de mens aanroert als topos, als icoon, in klank en sacrale verbeelding". Vandaar haar vernieuwde aandacht voor het mythische, voor de metafysische dimensie van de literatuur en de andere muzische kunsten."

Download pdf

 

Zomercursus
Andrej Tarkovsky: Offret / The Sacrifice
30 en 31 augustus 2011
HOVO Radbouduniversiteit Nijmegen

Programma
Inleiding: Het Offer als cultuurmonument en persoonlijk drama
Filmpresentatie in Villa LUX
Hoorcolleges en discussie: analyse van betekenis en boodschap middels beeld, muziek, filosofische en religieuze aspecten

In directe aansluiting op het oeuvre van Ingmar Bergman hebben de werken van Andrej Tarkovsky (1932-1986) in de laatste decennia van de vorige eeuw op imposante wijze de toon gezet. De uit de voormalige Sovjet-Unie geëmigreerde en in Parijs overleden regisseur thematiseert in een intercultureel, interreligieus en veeltalig werk het einde van de westerse beschaving.  

De waarde van Het Offer als een van de grootste kunstwerken uit de twintigste eeuw, ligt in de geniale integratie van interculturele mythische, religieuze en kunsthistorische symbolen. Bij het werken aan de film wist Tarkovsky dat hij niet lang meer te leven had.

Download pdf

 

Boekbespreking
Tussen beeld en verbod; bespreking van De Sirenen zwegen
In
Website van het Psychoanalytisch Woordenboek, 1 september 2011

Harry Stroeken bespreekt De Sirenen zwegen op de website van het Psychoanalytisch Woordenboek:

"Het psychoanalytische denken is geïntegreerd in verschillende cultuurfilosofische en literaire interpretatietheorieën, losstaande van de klinische toepassing van de psychoanalyse. Dit essay is van deze stelling een fraaie toepassing. Etty Mulder realiseert een combinatie van psychoanalyse en kunstvormen."

 

Volledige bespreking op de website

 

 
 

2012

 

 

Boekbespreking
Tussen beeld en verbod; bespreking van De Sirenen zwegen
In
Tijdschrift voor Psychoanalyse, juni 2012

Ronny Vandermeeren bespreekt De Sirenen zwegen in het Tijdschrift voor Psychoanalyse:

"In de huidige herinneringscultuur zijn, volgens Mulder, literatuur, kunsten en theologie niet langer gegarandeerd aanwezig in hun metafysische dimensies. Zij roept daarom op tot nieuw begrip voor de betekenis van het grandioze als karakteristiek voor elk denken dat hermeneutiek en transcendentie wil behouden."

Download pdf

 
 

 

2017

 

Titel
De diepte van kunst
Een beschouwing over de hermeneutiek van Anton Ehrenzweig
Paperback, 68 pp.
Reeks
Filosofie
Uitgave
Uitgeverij Sjibbolet, Amsterdam
www.uitgeverijsjibbolet.nl
ISBN: 978 94 9111 034 4

In 1967 verscheen van de freudiaanse psychoanalyticus en kunsthistoricus Anton Ehrenzweig The Hidden Order of Art, een hermeneutische leer over kunst. De diepte van kunst laat zich verklaren aan de hand van het 'primair en secundair proces': chaotische en ordenende impulsen die in het bewustzijn werkzaam zijn. 

In Ehrenzweigs visie op de verborgen organismen van kunst staat de fragmentarische structuur van het werk als een open vorm op de voorgrond. Volgens deze dynamische opvatting verschuift de nadruk op het integrale, voltooide werk naar het ontstaan ervan – het is nooit af. Het kunstwerk valt qua betekenis samen met de wording van het kunstwerk: van resultaat naar beleving, van gefixeerd eindproduct naar deelname.

 

 

Boekbespreking
Bespreking van De diepte van kunst
Op
Website Opus Klassiek, juli 2017

Maarten Brandt bespreekt De diepte van kunst op de website Opus Klassiek:

"In 1967 verscheen van de freudiaanse psychoanalyticus en kunsthistoricus Anton Ehrenzweig The Hidden Order of Art, een hermeneutische leer over kunst. De diepte van kunst laat zich verklaren aan de hand van het 'primair en secundair proces': chaotische en ordenende impulsen die in het bewustzijn werkzaam zijn." 

"In Ehrenzweigs visie op de verborgen organismen van kunst staat de fragmentarische structuur van het werk als een open vorm op de voorgrond. Volgens deze dynamische opvatting verschuift de nadruk op het integrale, voltooide werk naar het ontstaan ervan - het is nooit af. Het kunstwerk valt qua betekenis samen met de wording van het kunstwerk: van resultaat naar beleving, van gefixeerd eindproduct naar deelname."

www.opusklassiek.nl